Loading

Ohlasy naších zákazníků

Hypotéka

Při zprostředkování hypoték spolupracujeme s nejvýznamnějšími bankami na českém trhu. Pomůžeme Vám zpracovat žádost, zkompletovat potřebné dokumenty a následně pro Vás vybrat nejvhodnější banku. Záměrně používáme slovo „nejvhodnější“. Vše totiž není pouze o ceně, ale i o reálnosti schválení Vaší hypotéky. Proto není dobré dát pouze na první pohled viditelné parametry - nejenom z pohledu ceny – tedy úrokové sazby a nejrůznějších poplatků, ale brát ohled i na realizaci celého Vašeho záměru. Ne každá banka financuje všechno a v plné výši. Důležitá je také reálnost schválení Vaší hypotéky. S tím vším Vám rádi pomůžeme a to zcela ZDARMA. Platí nás totiž banka a ne klient!

Hypotéční úvěr (nebo-li hypotéka) je úvěr pro fyzické i právnické osoby. Podmínkou je to, že musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Ručit lze i objektem, který banka nefinancuje.

Druh hypotéky

 • účelová hypotéka (standardní), kde vždy musíte ručit nemovitostí, kterou banka financuje
 • neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka - úvěr lze použít na cokoli, zajištěšní je ale také ve formě zástavy nemovitosti

Účel hypotéky

 • koupě předmětu úvěru, koupě stavebního pozemku
 • výstavba, rekonstrukce, dostavba/přestavba nebo modernizace předmětu
 • úhrada za převod členských práv a povinností u družstevních bytů
 • financování nemovitého příslušenství nemovistosti, tj. např. bazénu, garáže, oplocení
 • vypořádání dědictví, spoluvlastnických práv, majetkových poměrů
 • ostatní - jako součást úvěru lze profinancovat i příslušenství, které je součástí předmětu hypotéčního úvěru, např. krb, sauna
 • refinancování vlastních zdrojů investovaných do koupi nemovitosti

Standardní parametry hypotéky


doba splatnosti hypotéky 5-30 let (může být i déle)
výše hypotéčního úvěru min. 300 000,- max. 30 000 000,-
výše hypotéčního úvěru k tržní ceně nemovistosti 85%, někde i do 100%
předmět hypotéčního úvěru nemovitost vždy na území ČR
splácení hypotéky měsíčně
typ splácení hypotéky anuita nebo lineární
zajištění hypotéky vždy zástava nemovitosti vč. pojištění
čerpání hypotéky jednorázové nebo postupné

Uvádíme zde skutečně standardní parametry, ze kterých banky vycházejí. V detailu se pak mohou lehce lišit, dle konkrétní instituce.

Orientační výše splátek hypotéčních úvěrů


  výše hypotéčního úvěru
splatnost 1 000 000 1 800 000 2 500 000 3 500 000 5 000 000 7 500 000
10 let 10 390 18 700 25 980 36 380 51 970 77 950
15 let 7 680 13 820 19 200 26 890 38 410 57 610
20 let 6 360 11 450 15 900 22 260 31 800 47 700
25 let 5 590 10 070 13 980 19 580 27 970 41 950
30 let 5 100 9 190 12 760 17 860 25 520 38 280

Uvedené výše splátek hypotěčních úvěrů jsou orientační, při aktuálních sazbách na trhu. Pro výpočet byla zvolena sazba 4,50%. Aktuální a přesnější výpočet splátek Vám rádi provedeme na požádání nebo v sekci Hypotéční kalkulátor.

Co budete potřebovat?

Na první schůzce nebo po telefonu probereme nejprve Vaše potřeby a požadavky a také Vaše možnosti. Je nutné spočítat veškeré Vaše výdaje a příjmy a zjistit, zda je schválení hypotéčního úvěru vůbec reálné. V této fázi je nezbytné uvést všechny údaje a nic nezatajit. Banka nakonec prověřením v příslušných registrech vždy zjistí přesnou výši vašich závazků i jejich historii a nepravdivý údaj neznamená jenom zamítnutí hypotéčního úvěru, ale i ztrátu našeho i Vašeho času.

Každý případ je individuální, nicméně v obecné rovině banky ke schválení vyžadují nejčastěji následující základní dokumenty:

 • Žádost o hypotéční úvěr – tu s Vámi společně vyplníme a máme samozřejmě k dispozici
 • Kopie 2 dokladů totožnosti – můžete je přinést nebo je společně vytvoříme
 • Potvrzení o příjmu – formulář máme k dispozici, pro snadnější schválení je dobré přinést poslední tři výplatní pásky nebo tři výpisy z běžného účtu, kam Vám chodí výplata. U podnikatelů pak 2 poslední daňová přiznání.
 • Kupní smlouvu (případně Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, Návrh kupní smlouvy apod.) k nemovitosti – toto v případě nákupu bytu, pozemku nebo domu.
 • Výpis z katastru nemovitostí - je dobré přinést i list vlastnictví ke kupované nemovitosti. Na každém katastru jej za menší poplatek dostanete na vyžádání. Některé banky si výpis udělají sami nebo jej zajistíme my.
 • Ocenění nemovitosti – bude třeba zajistit odborné ocenění kupované nemovitosti, některé banky dělají za poplatek interně, nebo zajistíme my přes naše partnery v této oblasti

U výstavby domu, bytu pak nejčastěji ještě:

 • Stavební povolení (nebo Ohlášení stavby)
  s nabytím právní moci
 • Smlouva o dílo nebo odborný rozpočet
  v případě stavby svépomocí se pak předkládají např. faktury nebo zprávy o výstavbě
 • Projektovou dokumentaci


Zavolejte na tel. +420 608 00 90 90, rádi Vám poradíme s Vaší hypotékou a domluvíme si schůzku

finanční a úvěrové poradenství - REFIS Consulting