Loading

Ohlasy naších zákazníků

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven nabízející tento produkt. Znamená to tedy, že každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných tuzemských komunikacích, musí být ze zákona pojištěn, tj. musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spíše známé pod pojmem povinné ručení. Pojištění kryje škody způsobené na majetku, ale i na zdraví, na ušlém zisku, dále pak účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, náklady na léčení zraněného. Zelenou kartu musí mít řidič vozidla při jízdě vždy u sebe, karta platí ve většině evropských zemí.

Škodu způsobenou neúmyslně na vlastním vozidle povinné ručení nehradí.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání vozidlo před zničením, poškozením, krádeží nebo neoprávněným užitím. Uzavření havarijního pojištění je na rozdíl od pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známému jako povinné ručení, dobrovolné. Havarijní pojištění je možné uzavřít na vozidla všech kategorií, tedy osobní a nákladní automobily, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky, případně další jedno- i vícestopá vozidla.

Havarijní pojištění se vyplatí pro vozidla novější, u kterých by byla případná oprava drahá. U starších automobilů, jejichž případná oprava by nebyla finančně náročná, se havarijní pojištění nevyplatí.V případě zájmu o povinné ručení nebo havarijní pojištění nás prosím kontaktuje
na tel: +420 608 00 90 90

finanční a úvěrové poradenství - REFIS Consulting