Loading

Ohlasy naších zákazníků

Pojištení osob

Životní pojištění

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Jeho uzavřením člověk získá pojistnou ochranu nejen své osoby či své rodiny, ale v mnohých případech může vložené prostředky zajímavě zhodnotit. Rozsah pojistné ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení, záleží na tom, jaký druh životního pojištění zvolíte.

Investiční životní pojištění

U investičního životního pojištění má klient možnost se aktivně podílet na rozhodování a spravování vlastních finančních prostředků. Zaplacené pojistné mění dle aktuálního kurzu na podílové jednotky a umisťuje je v různých fondech, dle vlastního uvážení. Investiční životní pojištění je pojištění, u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek.

Kapitálové životní pojištění

V případě kapitálového životního pojištění se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění. U investičního životního pojištění žádnou takovou garanci nemáte. Můžete tak za stejně peněz (rozuměj zaplacené pojistné) dostat více či méně "muziky" (rozuměj pojistného plnění) než u kapitálového životního pojištění. Záleží na tom, jak se povede právě Vámi zvolenému investičnímu portfoliu. Investiční riziko tedy v případě investičního životního pojištění nesete Vy, nikoliv pojišťovna jako je tomu u kapitálového životního pojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění vás neochrání od úrazu, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci. Tento produkt je značně variabilní a lze sjednat pro různá rizika.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a úrazy se nevyhýbají nikomu - ať už je to v zaměstnání, při sportu nebo při jiných činnostech v běžném životě. Zejména vážný úraz s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Proto není na škodu mít sjednáno úrazové pojištění.

Úrazy mohou způsobit podstatnou změnu v životě našem i našich blízkých, zejména ty s trvalými následky - nejen, že jsou hodně bolestivé, nepříjemné, ale můžou nás omezit i na několik týdnů nebo měsíců, což pro nás znamená finanční zátěž. Proto je dobré myslet na úrazové pojištění, které může částečně „zhojit" finanční ztráty. Zvláště pak, splácíte-li půjčky, nebo hypotéky, v takovém případě finančních závazků ve Vás může úrazové pojištění vyvolat pocit jistoty a bezpečí. Úraz nemusí být způsoben ani naší vlastní vinou, ale může nás ovlivnit natolik, že nepříjemně zpomalí naše životní tempo.

Úrazové pojištění lze sjednat jako jednotlivé pojištění, nebo jako připojištění k pojištění životnímu, rozsah pojistných rizik i míru pojistného plnění si určujete Vy sami, aby Vám pojištění co nejvíce vyhovovalo. Pojišťovna bude také vyžadovat informace o Vašem povolání a zájmech, protože existují tři až čtyři typy rizikových skupin, které ovlivňují výši pojistné částky, pojistného plnění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění může krýt řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. V nejjednodušší verzi cestovní pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Jen některé pojišťovny do základních rizik u cestovního pojištění řadí i pojištění úrazu a odpovědnosti. Standardně je ale možné u většiny pojišťoven všechna tato rizika, jakož i připojištění zavazadel či rizikových sportů speciálně připojistit.

Pojistné u cestovního pojištění souvisí s výší sjednaných pojistných limitů pro jednotlivá rizika a s místem, kde se pojištěný bude pohybovat. Cestovní pojištění poskytují všechny tuzemské komerční pojišťovny a lze jej sjednat i přes speciální internetové porovnávače pojistných produktů. Cestovní pojištění lze často také pořídit za výhodnější cenu k platební kartě či u zdravotní pojišťovny.V případě zájmu o životní, úrazové nebo cestovní pojištění nás prosím kontaktuje na tel: +420 608 00 90 90

finanční a úvěrové poradenství - REFIS Consulting